Een korte geschiedenis

De stichting ASTA is in 2007 opgericht door een aantal ouders van jongeren die een aan autisme verwante stoornis hebben. Zij wilden met dit initiatief bereiken dat hun kinderen als volwassenen zelfstandig konden wonen onder toezicht van professionele begeleiding.

Samen met woningbouwcoöperatie Bergopwaarts werd de afspraak gemaakt dat 10 appartementen werden gereserveerd voor hun kinderen.De woonbegeleiding werd door de ouders zelf geregeld voor hun kind op basis van een persoonsgebonden budget.

Ouders hebben niet het eeuwige leven en de behoefte groeide om de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor de bewoners ook voor de toekomst veilig te stellen. Wat gebeurt er als wij ouders er niet meer zijn?

Met subsidie van de gemeente Deurne en Helmond, werd onderzoek gedaan naar passende antwoorden op deze vraag. Dit resulteerde in de wens om zelf zorgaanbieder te worden. Sinds april 2020 staat de stichting ASTA ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als een professionele zorgaanbieder voor woonbegeleiding van (jong) volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of een lichte verstandelijke beperking.

Hoe werkt ASTA?

Wanneer je via het loket WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in jouw gemeente een indicatie hebt gekregen voor ambulante begeleiding, en je wilt zelfstandig wonen, dan kun je je aanmelden bij ASTA. Bij toelating gaan we samen met jou een woning zoeken binnen de grenzen van de gemeente waar je bent ingeschreven.

Behalve een woning zoek je samen met de bestuurder een passende begeleider voor je waarmee je samen onderzoekt op welke thema’s je begeleiding en ondersteuning nodig hebt. Het geheel aan afspraken leggen jullie samen vast in een begeleidingsplan.

Wat wil ASTA?

Onze bewoners beleven hun directe omgeving als een plek waar ze zich veilig en geborgen voelen.

We streven naar meer zelfstandigheid van de bewoner en meer onafhankelijkheid van professionele zorg en ondersteuning, door:

  • Persoonlijke groei, in de vorm van meer eigen initiatief, zelfregie en eigen verantwoording
  • Versteviging van het sociale netwerk van de bewoner
  • Passende daginvulling
  • Contact maken met de directe leefomgeving

Hoe doen we dit?

De ondersteuning en begeleiding die we bieden aan onze deelnemers is levensloopbestendig. Wij erkennen binnen de levensloop een aantal fasen. Zo is het moment dat je voor het eerst op jezelf gaat wonen de aanvang van een belangrijke nieuwe levensfase, waarin nieuwe taken en verantwoordelijkheden de nodige aandacht van je vragen. 

 

Binnen elke levensfase onderzoeken we samen met jou je ondersteuningsbehoefte

  • De zorg voor jezelf
  • De kwaliteit van je netwerk
  • De wijze waarop je daginvulling is georganiseerd
  • De mate waarin je flexibel en mobiel kunt bewegen in de samenleving

We onderzoeken welke verantwoordelijkheden er van je gevraagd worden en welke kennis en vaardigheden daarbij horen. Wat kun je zelf leren en waar heb je hulp bij nodig. We plannen samen een route voor je en zoeken samen passende leeractiviteiten, leggen contact met onze partners in het netwerk, komen in actie en ervaren of het een succes is of dat we iets anders moeten uitproberen. Als het ware ontwerp je je eigen levenspad en wij ondersteunen je daarbij, geven advies en volgen je ontwikkeling.

ASTA_WIT
Even contacten?