Onze partners

Samenwerking zit in het DNA van ASTA. Het is voor ons een kernbegrip in onze visie en in onze praktijk van dienstverlening. Natuurlijk zoeken we op de eerste plaats de samenwerking met onze cliënten waarbij we hen zelf zoveel mogelijk eigenaar laten zijn van de eigen persoonlijke ontwikkeling. In het verlengde hiervan zoeken we de samenwerking met het netwerk rondom onze cliënten. Zij zijn vaak een verlengstuk van ons werk waardoor wij steeds meer op afstand kunnen staan.

Maar uiteraard zoeken wij ook de samenwerking met instanties, onze formele partners. We hebben de overtuiging dat wij zonder hen niet de kwaliteit kunnen bieden die nodig is. 

De gemeente Deurne verstrekt de middelen die nodig zijn voor de begeleiding en ondersteuning van onze bewoners. Zij doen dit op basis van een indicatiebesluit.
ASTA heeft een overeenkomst met deze gemeente op basis waarvan ASTA bevoegd is om gebruik te maken van deze middelen. Jaarlijks verantwoorden we de inzet van deze middelen rechtstreeks aan de gemeente en geven we een inkijk in de geleverde kwaliteit.

Woningbouwvereniging Bergopwaarts is onze partner in de woonsector. Met hen maken we jaarlijks een prognose van de behoefte aan woningen c.q. appartementen voor onze doelgroep. Natuurlijk geldt ook voor hen dat er schaarste is, maar evenals andere burgers hebben zij evenveel rechten. ASTA vertegenwoordigt de belangen van hen in deze daar waar het gaat om hun recht op een eigen woonplek. Tot op heden prijzen we ons gelukkig met onze goede samenwerking met deze partner.

Stichting OOK Begeleiding is een ondersteuningsdienst voor mensen met autisme. Bij het transitieproces naar zorgaanbieder was deze stichting voor ons een voorbeeld en in menig opzicht is ze dit nu nog. Wij delen de visie dat versterking van het netwerk rondom de cliënt een positief effect heeft op de zelfontwikkeling.

Ook de beleidsplannen van deze stichting pasten bij onze visie en missie. We zijn er trots op dat enkele medewerkers van OOK deel uitmaken van ons begeleidingsteam.

ComIT biedt onze stichting het platform waarbinnen we AVG-proof kunnen communiceren en samenwerken met alle betrokkenen binnen ASTA. Naar behoefte creëren we binnen een ComIT nieuwe relaties voor samenwerking. Voor de bewoners is er ook een plek waar ideeën worden aangereikt in relatie tot zelfstandig wonen, vrije tijdsbesteding of andere terreinen die van waarde kunnen zijn voor de persoonlijke ontwikkeling.

Woonlink is een adviesbureau voor de ontwikkeling en ondersteunen van woonvormen voor mensen met een beperking. Als het ware verbinden zij het wonen met welzijn. Via dit bureau is Barbara Maiburg tot volle tevredenheid onze vaste adviseur.

ASTA_WIT
Even contacten?