Welkom op de website van ASTA

Het feit dat je hier op deze website bent beland betekent waarschijnlijk dat je op zoek bent naar een woonruimte waarbij betrokken en professionele mensen om je heen je helpen en ondersteunen om er ook een plekje van te maken waar je je écht thuis voelt.

Het kan ook zijn dat je hier bent beland omdat je graag bewoners met een lichte beperking wilt begeleiden en ondersteunen bij het zelfstandig wonen.

In beide gevallen denken we dat we wellicht iets voor elkaar kunnen betekenen. Op deze website doen we ons best om je helder te informeren over wie we zijn en wat we voor je kunnen en willen betekenen. We hopen van harte dat we hierin zijn geslaagd. Heb je tips voor verbetering dan zijn we blij als je ons hierover informeert. Heb je zelf toch niet alle antwoorden op je vragen kunnen vinden, dan vinden we het ook fijn als je ons nog even belt of mailt. We helpen je graag.


Wees welkom!

Even een korte introductie

De naam ASTA staat voor “Allemaal Samen Toch Apart”. Simpelweg willen we met deze naam benadrukken dat we door samenwerking veel voor elkaar kunnen en willen betekenen, maar dat we daarbij wél rekening willen houden met de unieke wensen en mogelijkheden van het individu.

Als stichting willen wij je helpen bij het vinden van een eigen woonplek en bieden wij je daar passende begeleiding en ondersteuning zodat jij je veilig en vertrouwd voelt in je eigen omgeving.

Dat doet ASTA niet voor alle woningzoekenden. Nee, onze diensten zijn alleen gericht op (jong)volwassenen die een autisme spectrum stoornis hebben (ASS) of jongeren die een licht verstandelijke beperking hebben en ook daadwerkelijk behoefte hebben aan een vorm van begeleiding bij zelfstandig wonen.

ASTA is een ANBI Stichting hetgeen betekent dat we niet uit zijn op het maken van winst. Alle middelen staan ten dienste van het welzijn van onze cliënten, dus ook die van jou.

ASTA_WIT
Even contacten?